Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Waeghe

Dorp 37

9810 Nazareth

Hoofdapotheker: Sandrine Van Geluwe

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0807 593 888

Machtigingsnummer APB: 444801

Telefoonnummer: 09 385 40 40

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.